Istorija

Istorija

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras įkurtas 2004 metų liepos 1 dieną, reorganizavus sujungimo būdu Vilniaus 1 – ąją politechnikos, Vilniaus 2 – ąją politechnikos, Vilniaus 3 –ąją politechnikos bei Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklas.

Centras įkurtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK – 439 „Dėl Vilniaus 1 – osios politechnikos, Vilniaus 2 –osios politechnikos, Vilniaus 3 –osios politechnikos bei Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklų reorganizavimo“.

 

VILNIAUS 1 –OJI POLITECHNIKOS MOKYKLA

(dabar- Administravimo ir paslaugų skyrius)

Mokykla įkurta 1944 m. spalio 7 d.sename valstybinių žydų prieglaudos namų pastate, suprojektuotame architekto M.Strebeikos ir pastatytame 1878 metais. Pavadinta Vilniaus dailiųjų amatų mokykla.

Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Leonas Noreika ( garsaus tenoro Virgilijaus Noreikos tėvo).

Pradėti rengti siuvėjai, rūbų modeliuotojai, ornamentų tinkuotojai. Mokėsi 100 mokinių.

 

1946 m. mokykla reorganizuojama į Vilniaus 5 – tąją amatų , o nuo 1950 m. į Vilniaus 7 – tąją amatų mokyklą. Įgyvendinamos tekintojų, stalių, frezuotojų, elektrikų, radijo surinkėjų profesijos.

 

1963 m. mokykla pavadinama Vilniaus 21 – ąja profesine technikos mokykla. Didinamas mokinių skaičius iki 500. Plečiamas profesijų pasirinkimas radijo ir elektromontažo srityse. Įsteigiamas vakarinio mokymo skyrius, kuriame įmonių darbininkai kėlė kvalifikaciją.

 

1966 m. keičiamas pavadinimas į Vilniaus 21 – ąją technikos mokyklą. Priimami mokiniai tik su viduriniu išsilavinimu. Plečiamas specialybių spektras: papildomai pradedami rengti pašto ir telegrafo agentai, kabelių lituotojai.

 

1970 m. mokykla tapo viena didžiausių Lietuvoje: joje buvo per 1000 mokinių, papildomai pradėtos rengti sekretorių – stenografių, braižytojų, poligrafijos pramonės specialybės. Buvo įkurti 4 mokyklos filialai Vilniuje ir 1 filialas Kaune. Prie  mokyklos įkuriama spaustuvė. Naujininkų mikrorajone pastatomas 195 vietų mokinių bendrabutis.

 

Nuo 2004 metų liepos 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyrių.

 

Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų skyrių.

PAMOKŲ LAIKAS

 

1 Pamoka  8:00 -  8:45 
2 Pamoka  8:55 -  9:40
3 Pamoka  9:50 - 10:35
4 Pamoka 10:45 - 11:30
Pietų pertrauka
5 Pamoka 12:00 - 12:45
6 Pamoka 12:55 - 13:40
7 Pamoka 13:50 - 14:35
8 Pamoka 14:45 - 15:30
9 Pamoka 15:40 - 16:25
10 Pamoka 16:35 - 17:20

 

 ** Pamokų tvarkaraščiai **

Interaktyvus interviu "Visi skirtingi, bet labai panašūs"   

  mano dienynas