Apie biblioteką

Apie biblioteką

 
 
 
 
Bibliotekos vizija:

· siekti, kad skyriaus biblioteka taptų modernia mokyklos biblioteka, pasižyminčia kaupiamų informacijos išteklių gausa, sugebanti naudotis pasaulyje sukurtais informaciniais resursais, diegianti ir pritaikanti savo poreikiams modernias technologijas, teikiamų paslaugų kokybe atitinkančia nuolat besikeičiančios mokyklos poreikius ir tikslus. 
 · siekti aukštos aptarnavimo kultūros, bibliotekos darbuotojų profesionalumo bei puikių darbo sąlygų bibliotekos lankytojams ir personalui.

 
Bibliotekos misija:

· ugdyti informacijos vartotoją, gebantį dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.
· kurti paslaugios bibliotekos įvaizdį. 
· komplektuoti knygas bei informacines laikmenas, kurios padeda siekti mokymo programose numatytų didaktinių tikslų, tobulina savarankiško mokymosi kokybę ir moko mokinius aktyviai ieškoti, kritiškai vertinti, analizuoti ir apdoroti informaciją.

 

****

Bibliotekoje jau  įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema „MOBIS". Integrali informacijos valdymo sistema leido kompiuterizuoti visas pagrindines bibliotekos veiklos funkcijas: paiešką kompiuteriniame kataloge, skaitytojų aptarnavimą, komplektavimą, katalogavimą, bibliotekos administravimą, statistiką ir apskaitą.

 
Skaitykla

Skaitykloje įrengtos 22 darbo vietos. Gaunami 15 pavadinimų periodiniai leidiniai. Sudarytos sąlygos mokinių savarankiškam mokymuisi. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, nemokamo interneto, garso ir vaizdo technika,  skenerio, spalvoto spausdintuvo, kopijavimo paslaugomis. Eksponuojamos parodos, vyksta renginiai.

PAMOKŲ LAIKAS

 

1 Pamoka  8:00 -  8:45 
2 Pamoka  8:55 -  9:40
3 Pamoka  9:50 - 10:35
4 Pamoka 10:45 - 11:30
Pietų pertrauka
5 Pamoka 12:00 - 12:45
6 Pamoka 12:55 - 13:40
7 Pamoka 13:50 - 14:35
8 Pamoka 14:45 - 15:30
9 Pamoka 15:40 - 16:25
10 Pamoka 16:35 - 17:20

 

 ** Pamokų tvarkaraščiai **

Interaktyvus interviu "Visi skirtingi, bet labai panašūs"   

  mano dienynas