Profesinis mokymas

Profesinis mokymas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarka

Mokinių šalinimo tvarka

Modulinių programų modulių vertinimo tvarka

Bendrieji profesinio mokymo planai 2017-2018 ir 2018-2019 m.m.

Pasiekimų objektyvumo nagrinėjimo tvarka

Lygių galimybių aprašas

PAMOKŲ LAIKAS

 

1 Pamoka  8:00 -  8:45 
2 Pamoka  8:55 -  9:40
3 Pamoka  9:50 - 10:35
4 Pamoka 10:45 - 11:30
Pietų pertrauka
5 Pamoka 12:00 - 12:45
6 Pamoka 12:55 - 13:40
7 Pamoka 13:50 - 14:35
8 Pamoka 14:45 - 15:30
9 Pamoka 15:40 - 16:25
10 Pamoka 16:35 - 17:20

 

 ** Pamokų tvarkaraščiai **

Interaktyvus interviu "Visi skirtingi, bet labai panašūs"   

  mano dienynas