Stojantiesiems

Stojantiems

 

Daugelyje ES šalių profesinis mokymas ypač vertinimas - kartu su viduriniu išsilavinimu įgyjama specialybė daugeliui jaunuolių tampa kertiniu jų sėkmingos karjeros akmeniu. Vokietijoje daugiau nei 70 procentų gyventojų turi būtent profesinį išsilavinimą. Keičiasi situacija ir Lietuvoje: akivaizdi profesinės mokyklos pridėtinė vertė darbo rinkoje, moderni mokymo bazė ir darbdavių vertinami praktiniai įgūdžiai mokytis amato privilioja vis daugiau  jaunuolių ir net aukštųjų mokyklų absolventų! 

 
Taigi, jei trūksta argumentų, kodėl iš tikro verta rinktis profesnį mokymą, pateikiame Jums aktualiausią informaciją.

 Priėmimas <--> Specialybės

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

Profesinis mokymasNEMOKAMAS MOKSLAS IR STIPENDIJA. Visi, kurie siekia įgyti pirmą profesiją, už mokymąsi profesinėje mokykloje nemoka nė cento! Pirmą kartą besimokantys, gerai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gauna stipendiją. Stipendijos dydis nustatomas pagal mokymosi rezultatus. Ypač gerai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje mokiniai, įvairių konkursų laureatai kas pusmetį turi teisę gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją.

 
 

SPECIALYBĖ - PER TRUMPESNĮ LAIKĄ. Į pasirinktas specialybes mokymo centre priimami asmenys, baigę 10 ir 12 klasių. Baigusiems 10 klasių mokymasis trunka trejus metus, per kuriuos jaunuolis įgyja  vidurinį išsilavinimą ir specialybę. Taigi, vos 19-20 metų jaunuolis, baigęs mokymo programą, jau gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ar pasinaudodamas lengvatinėmis sąlygomis įstoti į kolegiją ir studijuoti giminiškas programas. Baigusiems 12 klasių mokymasis priklausomai nuo pasirinktos specialybės gali trukti 2 ar vos 1 metus. 

 

Profesinis mokymas 5PRAKTINIS MOKYMAS - REALUS PASIRUOŠIMAS DARBUI.  Profesinio mokymo sistemoje itin aktualu, jog mokinys būtų tinkamai paruoštas atlikti konkrečius darbus, turėtų tvirtus praktinius įgūdžius. Dėl šios priežasties daugiau nei 70 procentų mokymo proceso sudaro būtent praktinio pobūdžio užsiėmimai. Kaip tai vyksta? Pamokų metu mokytojas  pateikia teorinę medžiagą ir konsultuoja atliekant praktines užduotis bei dirbant prie praktinio mokymo stendų. Praktiniams įgūdžiams lavinti naudojamos nuolat atnaujinamos mokymo priemonės ir įranga. Baigiamųjų kursų metu atliekama privaloma praktika įmonėse.

 

MODERNIOS MOKYMO BAZĖS. 2014 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre atidaryti net du modernūs sektoriniai praktinio mokymo centrai, skirti energetikos, mechatronikos, metalo apdirbimo, IT ir kitų sričių specialistams parengti. Į inžinerinės pramonės bei mechatronikos sektorinius centrus investuota daugiau nei 6 milijonai eurų, o įrangos komplektacija pranoksta daugelio aukštųjų mokyklų bei įmonių turimą įrangą. Šiuo metu praktinio mokymo centruose sėkmingai mokosi ne tik Centro mokiniai, bet ir kolegijų, universitetų studentai, kvalifikaciją kelia įmonių darbuotojai. Ateityje planuojama plėsti ne tik šiuos sektorinius centrus, bet ir modernizuoti transporto bei reklamos ir spaudos dirbtuves. 

 

Praktinis mokymasPRAKTIKA ĮMONĖSE IR ERASMUS+ PROFESINĖS STAŽUOTĖS. Prieš baigdamast mokymo programą būsimas meistras atlieka praktiką įmonėje. Dažni atvejai, kai darbdaviai patys ieško profesinėje mokykloje jiems reikalingų būsimų darbuotojų. Dėl šios priežasties labiausiai motyvuoti ir gabiausi mokiniai įsidarbina dar mokymosi metu arba iškart susitaria dėl apmokamos praktikos įmonėje galimybių. Mokymosi metu mokiniai turi galimybę dalyvauti atrankose į profesines stažuotes užsienyje: moderniausiose ES šalių įmonėse  jie taip pat gali atlikti dviejų-keturių savaičių trukmės praktiką, dalyvauti pažintinėse ekskursijose, tobulinti užsienio kalbos ir socialinius įgūdžius. Praktikos užsienyje metu apmokamos visos gyvenimo, maitinimo, kelionės, kultūrinės programos, užsienio kalbos kursų išlaidos, mokama stipendija ir išduodamas Europass mobilumo dokumentas, liudijantis  mokinio įgytą patirtį. 

 

SOCIALINĖS GARANTIJOS. Visiems įstojusiems išduodamas Mokinio pažymėjimas, suteikiantis lengvatas naudotis viešuoju transportu, perkant bilietus į renginius, muziejus ir kt. Pageidaujantiems (esant galimybei) skiriama vieta bendrabutyje. 

 

Praktinis mokymas 2PUIKIOS GALIMYBĖS ĮSIDARBINTI. Žurnalo "Reitingai" duomenimis, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro absolventų įsidarbinimo rodiklis vienas aukščiausių tarp Lietuvos profesinių mokyklų. 2014 m. duomenimis, 71 procentas absolventų įsidarbino jau pirmaisiais metais, o 18 procentų, baigę mokymąsi, tobulinosi pagal giminingas studijų programas aukštosiose mokyklose. Darbo biržos duomenimis, daugiau nei pusė kasmet sukuriamų darbo vietų, skirtos būtent profesinių mokyklų absolventams.

 
 

LENGVATOS STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS. Norėdami tęsti mokymąsi absolventai turi galimybę lengvatinėmis sąlygomis įstoti į giminiškas studijų programas kolegijose ir universitetuose: suteikiami papildomi balai stojant, įskaitomi dalykai, mažinamas mokestis už studijas.

 
 
 
                 

 

PAMOKŲ LAIKAS

 

1 Pamoka  8:00 -  8:45 
2 Pamoka  8:55 -  9:40
3 Pamoka  9:50 - 10:35
4 Pamoka 10:45 - 11:30
Pietų pertrauka
5 Pamoka 12:00 - 12:45
6 Pamoka 12:55 - 13:40
7 Pamoka 13:50 - 14:35
8 Pamoka 14:45 - 15:30
9 Pamoka 15:40 - 16:25
10 Pamoka 16:35 - 17:20

 

 ** Pamokų tvarkaraščiai **

Interaktyvus interviu "Visi skirtingi, bet labai panašūs"   

  mano dienynas